29/04/2009

Leabhar ur is ceol roc na Gàidhlig


Nach math gu bheil UrSgeul a' dol bho neart gu neart? Nach math cuideachd gu bheil cuid a Ghaidheil dana gu leor rudeigin ùr fheuchainn?

Mar sin dheth, ma bhios tu faisg air Obar Dheathainn air 15mh Ceitein, gabh a-steach dhan tachartas seo aig an fhèis WORD. Tha giog leis na Gathan as a dheidh.

Cha b'urrainn na b'fheàrr!

1 comment:

Anonymous said...

Faiceamaid barrachd! Rocamaid gu cruaidh!