29/11/2008

Ath-chuinge a thaobh BBC Alba


Ath-chuinge/ petition (sa chanan Laideanach)gus BBC Alba a chur air Freeview. Carson nach eile am BBC a’ toirt seachad seirbhis dhan a h-uile duine a phaigheas cis teilidh?

Cuiribh ainm ris agus sgaoil e! Feumaidh tu a dheanamh ro 5mh Dubhlachd. Ri àm sgrìobhaidh, tha còrr is mile neach ann. De puta madre! Cho math ri cac Iain Luim!


Ath-chuinge an-seo. Ainm ris!

No comments: