09/10/2008

Punks agus Mods san Eaglais Bhreac


Fàire! Giog san amharc! Mu dheireadh thall ach tha ceòl math inntinneach gu bhith aig a’ Mhòd. Uill, air an iomall co-dhiù. Agus co na b’fheàrr airson a Mod Fringe a chrathadh ach Oi Polloi agus Na Gathan. Cùmhachd, fuinn, faclan mi-mhodhail agus daoine àraid.

Faic iad aig:
Behind the Wall, An Eaglais Bhreac, Diluain 13h Dàmhair. 7.30f agus saor san asgaidh.

No comments: