10/07/2013

Gazpacho blancoS dòcha gur e lughdachadh an t-saoghail as coireach no nach eil sinn an Alba ro chleachdte ri sìde theth mar a th'againn an ceartair ach cha robh guth aig bodaich no cailleachan a' bhaile air gazpacho blanco. Cha mhotha bha iad eòlach air gazpacho àbhaisteach a tha dèanta le tomatothan.

Nach math gu bheil ar biadh is ar cànan ag atharrachadh - fhad's a tha ri beò.

Co-dhiù, leis an ìre theothachd a' sreap seachad air 30C sa ghàrradh chùl aig Taigh an Donais, shaoileam gum biodh gazpacho blanco ceart is iomchaidh. Se adhbhar eile 's gu bheil sinn air a bhith ag ithe (òl?) gazpacho rojo fad beagan laithean a-nis.

Cha b'urrainn na b'fheàrr. Math agus math dhut. Tha e amh, ùr agus bhon nach eil ann ach glasraich, the e freagarrach dha 'glasraichearan-cruaidh' - siud a' Ghàidhlig air 'bhìogan'.

Tha reasabaidhean air a shon gu math furast' a lorg air loidhne ach seo an tionndadh a rinn mi-fhìn. Abair thusa gun do chòrd e ri Cailleach an Donais is se deagh mholadh a tha siud.

 • 1 chopan almon gun rùsg
 • 2 chopan fhìon-dhearc gheal
 • 2 chlòbha chreamh
 • leth-chulair
 • beagan fìon-geur seiridh/ leann-ubhail
 • ola-chruinn-ola
 • craiteachan de lusan mar phearsal agus dìle
 • salainn is pìobair
 • craiteachan pìobar caidhean no tiolaidh
 • copan sùgh ghlasraich (veggie stock)
 • Pronn na h-almoin beagan mus cuir thu a h-uile càil dhan inneal-measgaidh. Sil beagan ola air a mhuin is fàg e sa phreas-fhuar airson uair no dhà.

Eso es todo. ¡Que aproveche!

3 comments:

Sruth a' Chaolais said...

Intinneach! Ach an bheil e ro theth ga dhèanamh? Càite a bheil an leann fuar?

Mac an t-Srònaich said...

Cha mhòr nach. Ach ma nì thu aig àm bhracaist e bidh e dìreach taghta as dèidh do shiesta.

Sruth a' Chaolais said...

Tha thu ceart. 'S fiù na planaichean!!