28/10/2006

Cumhachd gun chiall ach chan ann gun chunnart


Thàinig cuis cumhachd niuclach gu bàrr air an t-seachdainn-sa nuair a bhruidhinn Seac ‘an Sgiort’ MacChonnaill mu dè thachradh dha sgudal niuclach ann an Alba shaor. Nam bitheamaid neo-eisimeil, a-rèir an Sgiort, cha b’urrainn dhuinn ar cuid treallaich a chur shìos gu na Sasannaich.

Cha b’ìongnadh ‘s gun do fhreagair na Nàiseantaich nach bu mhath dha na Laboraich cur sìos air na Sasannaich bhochda san dòigh seo. Am biodh an Sgiort cho deònach Poballachd na h-Eireann a chomhlaireachadh mu’n cuid sgudal niuclach?


Ach, fuirich tiotan. Chan eil a leithid de sgudal aig na h-Eirinnich. Mar an ceudna, tha gach dùil is dòchas agam nach biodh ann an Alba mas mo. Mar a chì is thuigeas mise a’ chuis, chan eil muinntir na h-Alba air a shon, a-muigh no a-mach. Mar sin dheth a Sheac, ma tha an rud seo cho sàbhailte, thoir do chasan leat a Shasann leis an sgudal agad agus na stèiseanan agad is cuir iad air dòigh an àrainn Westminster.

Tha ur cuid sguadal gun iarraidh.

No comments: