02/05/2007

Tha an t-àm ann


Seo an cothrom ar cul a chur ris a' Phàrtaidh Laborach is an cuid leisgearan mar Alastair Moireasdan. Complacent agus lazy ach nuair a tha iad a' caitheamh ar n-airgead air cogaidhean mi-laghail is urchairean gun fheum.


Seo cuideachd an t-am againn rudeigin a dhèanamh airson Alba, airson na h-arainneachd agus airson na Gàidhlig. Mar sin dheth bu mhath is fhiach e cros a chur mu choinneamh SNP, Uaine, SSP no Solidarity. Ach, eil a' mhisneachd againn an ceum a ghabhail?

No comments: