25/04/2007

Mar chuimhneachan: Gernika 70 bliadhna


Dh’fheuch aon duine an dùthaich a chumail ‘aonaichte’. Dh’fheuch e dictatorship Faiseastach Chrìostaidh a chruthach. Dh’fheuch e na beàrtaich a dhìon an-aghaidh nan acrach.

Is shoirbhich leis.


Le cumhachd is beannachd na h-eaglaise, nam beàrtach, Hitler is Mussolini air a chul, chaidh aig Francesco Franco an Spàinn a chumail fo dhaorsa fad faisg air 40 bliadhna. Cha robh càil aig Franco dha iomdachd an rubha Iberian. Gu dearbh, bu lugh’ air muinntir Dhùthaich nam Basgach, an cinneadh as aosta rim maireann san Roinn Eòrpa.


Air Giblean 26mh, 1937, nochd feachd adhair Gearmailteach os cionn a’ ghlinne far na seas baile Gernika. Thàinig iad le cuireadh bho Fhranco fhèin agus b’e sàr chothrom a bh’ann dha na Nadsaich na h-innealan ùra bàis aca a chur an gnìomh. Libhrig iad teine is bàs bho na speuran is chaochail co-dhiù na ceudan.

Bhàsaich na ceud mìltean san Spàinn ri linn Franco. ‘If you tolerate this then your children will be next’, thuirt na postaran Poballach. Siad a bha ceart. Ann ceann dà bhliadhna eile bha Hitler air an Roinn Eòrpa is an saoghal an slaodadh dhan fhairge fhùilteach a dh’fhàg na milleanan marbh.

Tha e iomchaidh dha Albannaich sam àm seo seo chuimhneachadh is iadsan a dhèanadh Alba ùr adhartach gan dìon fhèin an-aghaidh brochan mi-chàilear de Naisteanas Breatannach. Taigh na croiche air British NationalismBNP, Orange Order, New Labour, Tories, Lib Dems... No pasaran dha luchd a' Bhutchers Apron!

Saor Euskal Herria. Saor Alba.

Bombing of Gernika, pios Wiki.

No comments: