08/09/2009

Gàidhlig sa Choille


Ann an Dùn Eideann, tha àite air a' bheil A' Choille no The Forest ann an cànan nan Sasannach. Ionad inntinneach a th'ann mar mheasgachadh eadar Starbucks airson hiopaidhean agus taigh-cruinneachaidh airson nan ealan.

Chan ann tric a chluinneas tu guth Albannach, gun luaidh air a' Ghàidhlig, ann an àite mar siud ann an Dùn Eideann ach... thathar a' cumail clasaichean Gàidhlig ann. Tha iad saor san asgaidh cuideachd. Bidh iad a' ruith gach Diciadain mar sin sgaoil an naidheachd gu luchd na Beurla! Coltach cuideachd gum bi oidhche Ghàidhlig aca a dh'aithghearr le gaisgich nam fonn mar Oi Polloi, Na Gathan agus Atomgewitter a' cluich. Tha fadachd orm.

Theirig gu 3 Bristo Place, DE.

No comments: