19/08/2006

Seoc an Aonaidh


Seo agad toileachas dhan t-sùil. Gill' an uilc bhon chomhlan phunc Oi Polloi ri spòrs le lasaran. Mar a thuirt cuideign à Leòdhas, Union Jack - Thall is cac.
Feuch seo airson an tuilleadh fiosrachaidh:
www.myspace.com/oipolloialba

No comments: